dijous, 14 de gener de 2021

L9 TARRO NADALENC

 

Aquest treball necessita d'un procés en el qual hi hauran dies on el material s'ha d'assecar.

1r pas (1r moment d'una classe):

                                                        MATERIAL

 tisores


            tarro                                                tap de suro                            pegament


Agafar el tap del tarro i raspar la seua superfície interna i central amb les tisores per tal de, tot seguit, pegar-li el tap i que aquest quede millor adherit. Deixar assecar el conjunt.

2n pas (tota una classe):

                                                            MATERIAL

 plastilina de colors

Amb la plastilina farem un element nadalenc (arbre de Nadal, Pare Noël, Rei Mag, ...) considerant el tap de suro pegat anteriorment com a estructura interna. Hem de ser conscients de no fer-lo excessivament gruix donat que, una vegada estiga acabada l'activitat hi haurà un efecte òptic que engruixarà l'element creat.

Exemples de Daniela Pallás, els dos primers, i d' Ana Vañó, el tercer:


3r pas (primer moment d'una classe):

MATERIAL

                                                            vernís                                 pinzell

Vernissarem la nostra creació i la deixarem assecar. 
Aquesta tasca la repetirem un altre dia per a aplicar-li una segona capa de vernís al treball i evitar el seu desgast per l'efecte de l'aigua amb la que quedarà en contacte constantment.

4t pas (primer moment d'una classe):

MATERIAL

purpurina (aquesta té forma d'estrela)

Ara ja serà el moment d'agafar el cristall del tarro, plenar-lo d'aigua i afegir-li la purpurina. Una vegada hem fet açò ja tenim el tarro nadalent acabat. Mireu aquest treball ben interessant fet per Paola Pérez Quiles:divendres, 1 de gener de 2021

L13 EL CÒMIC

 

Ara ens cal un personatge i una història per contar!
En una sola làmina i en 6 vinyetes com a màxim.
Un personatge podria ser el que triares en el dibuix de la quadrícula.
Una història podria ser per afavorir la educació en valors socials i cívics (respecte, responsabilitat, tolerància, cooperació, honestitat, paciència, etc). Fixa't en aquests exemples:


    Per a inspirar-nos podem reflexionar sobre quan en el nostre entorn a vegades passen coses que no són correctes i ens disgustem com quan un company ens agafa material sense permís, o quan el grandot de la classe empenta a un més dèbil, per posar alguns exemples. Pensem en situacions que voldríem canviar i dibuixem com seria allò correcte i cívic.

L12 AUTORETRAT AMB QUADRÍCULA

     Ja sabeu que un autoretrat és el retrat que es fa un mateix.

    Per a facilitar-nos la nostra tasca, el nostre el farem amb l'ajuda de la fotografia i la geometria.

    Necessitarem:

1) Una fotocòpia en blanc i negre d'una fotografia nostra en 1r pla a tamany A4 ó inferior donat que la quadrícula que construirem la podem ampliar (la idea és no tindre dificultat en vorer les formes). 

2) L'escaire i el cartabó per a dibuixar una quadrícula sobre la fotocòpia.

    Una vegada açò llest, farem:

3) Reproduir la quadrícula en la nostra làmina adaptant el tamany de la quadrícula al nou format. És a dir, és possible que agrandem la quadrícula per a què el nostre 1r pla ocupe tota la làmina.

4) Dibuixar el nostre autoretrat amb l'ajuda de la quadrícula i fixant-nos bé en quina forma conté cada quadradet. Podem afegir-li lletres i nombres a les voreres per guiar-nos millor.

5) Agafar color i pintar el conjunt però, d'una manera especial. En la nostra persona farem servir els colors càlids i al fons estaran els freds. Fixa't bé en la següent imatge que t'indica quins són.

    A més a més, pintarem buscant textures de línies i formes geomètriques en cada quadradet de manera que evitem pintar tot un quadrat amb un sol color sense contindre cap forma.
    Per a què tota aquesta explicació l'entengau millor tot seguit us deixe unes imatges resolutives.L9 TARRO NADALENC

  Aquest treball necessita d'un procés en el qual hi hauran dies on el material s'ha d'assecar. 1r pas (1r moment d'una clas...