diumenge, 22 de novembre de 2020

L7 BOLA GEOMÈTRICA

 En la entrada L05 repassarem les FIGURES PLANES en una presentació.

D' aquesta extraguem per recordar el següent: 


      La construcció dels polígons ja les vam estudiar el curs anterior. Ho recordeu? Vam fer MÈTODES PARTICULARS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE POLÍGONS. I hi havien dos casos: un primer cas si la dada és el costat i un segon cas si la dada és el radi de la circumferència circumscrita al polígon, és a dir, el radi de la circumferència que té al polígon inscrit perquè els seus vèrtexs són punts de la circumferència. 
   
 Per a fer el següent treball només ens cal recordar com es construïa un PENTÀGON REGULAR DONAT EL RADI. Refresquem memòria:

    Arribats ací us comente que anem a construir una BOLA GEOMÈTRICA basada en aquest polígon. Mira unes quantes:


Necessitarem com a material: compàs, escaire i cartabó, llapis, tissores i cartolines de colors a gust de l'alumne. I construir un total de 12 pentàgons regulars de radi 2 cm.

Ull: Només ens caldrà en realitat construir 1 perquè aquest una vegada retallat ens pot servir de plantilla per a fer la resta.

Una vegada disposem del material, comencem pas a pas:
1) A la cartolina de color triat dibuixar un pentàgon regular de radi 2 cm.
2) Mitjançant mediatrius, trobar el punt mitjà de cada costat.
3) Traçar una semicircumferència a cada costat. Vorer imatge:
4) Retallar el resultat.
5) Fer-lo servir com a plantilla per aconseguir 12 iguals (del mateix color o 6 d'un i 6 d'altre, o 3-3-3-3, etc.)
6) Fer talls als costats com indica la línia roja del següent gràfic:
Interessaria sobrepassar un poc el punt mitjà del costat per a facilitar l'encaix posterior de les diferents parts.
7) Encaixar les peces amb compte i ho haveu aconseguit. Felicitats! 👍


    En realitat, aquesta bola geomètrica és un DODECAEDRE REGULAR. Fixeu-vos bé en el seu desenvolupament i ho comprovareu!


dilluns, 16 de novembre de 2020

INTRODUCCIÓ

Objectius mínims i criteris avaluació (departament Arts Plàstiques)

NORMES EPVA 1r, 2n, 3er i 4rt

Assistència:

    Assistència i la puntualitat són obligatòries.

    Cada 3 retards compten com una falta no justificada

    Per cada falta no justificada es resta 0,2 de la nota final de trimestre.

    El 20% de faltes suposarà tramitar l’abandonament d’assignatura.

Materials personals:

    L’alumnat durà sempre a classe els estris necessaris per a treballar.

    En cas contrari es notificarà a la família i es sancionarà. La reiteració comportarà resta

    de nota i possibles mesures de disciplina d’acord al RRI.

    L’alumnat es responsabilitza del seus treballs una vegada estan corregits i retornats.

    Es pot demanar la carpeta de treballs en qualsevol moment del curs.

Entrega de treballs:

    La data d’entrega és fixa.

    Fora de plaç es lleva de 1 a 2 punts.

    Si falten làmines no es pot aprovar i s’acumulen per al segon trimestre.

    S’entrega la teoria el dia de l’examen en subcarpeta.

    Suposarà el 40% de la nota en 2n, 3r i 4t. En 1r suposarà el 70%.

Exàmens:

    La data és fixa.

    Cal justificant metge si no es presenten a l’examen.

    Suposarà el 40% de la nota. En 1r no es realitzaran al ser optativa.

Actitud:

    Comportament a l’aula i implicació en l’assignatura.

    Ús, i cura dels materials personals com dels companys.

    Manteniment de l’aula.

    Entrega de llibreta i treballs.

    Suposarà el 20% en 2n, 3r i 4t. En 1r suposarà el 30%.


LLISTA DE MATERIALS (Es demanaran al llarg del curs segons les necessitats).

Carpeta A4 plus nom ben visible curs i grup

Làmines A4 canson sense marge

Llapis o protamines Hb o 2h

goma blanca de dibuix

retolador negre per a repassar pilot 05

escaire, cartabò, regle numerat sense escalò

compàs articulat amb adaptador

retoladors de colors (min. 12)

colors de fusta (min. 129)

Llibreta d’apunts per a plàstica, es presenta en subcarpeta de plàstic allò que pertoque

tissores i barra de pegament

bloc de cartolines de color

acetat A4

colors tèmpera (Magenta, Cyan, Groc, Blanc i Negre), pinzells fi i mitjà (4 i 8).

dijous, 22 d’octubre de 2020

L8 SIMETRIA RADIAL 3D

 

vídeo explicatiu a youtube: https://www.youtube.com/watch?v=P-5Wufd7zE8&list=RDCMUCt27StPYmWpiMLNLn5ngFDw&start_radio=1&t=240

L6 SIMETRIA RADIAL

 


PROPOSTA DE TREBALL LÀMINA 6:
Amb un foli blanc doblegat i retallat amb tissores anem a crear formes simètriques.
Una vegada creades les pegarem en el tros de cartolina A5 que ens va sobrar de l'exercici anterior.
Fixa't en els següents exemples:

Tot seguit, un enllaç a youtube explicatiu pas a pas d'alguns semblants: flocs de neu

D'aquest enllaç s'extrauen les següents imatges:dilluns, 5 d’octubre de 2020

L5 SIMETRIA AXIAL

 


    PROPOSTA DE TREBALL LÀMINA 5: 
    En un tros (A5) de cartolina negra dibuixa i retalla la meitat d'una forma simètrica de manera que el borde de la cartolina es considere eix de simetria. Pega les dues parts de cartolina sobrants en una nova làmina del bloc confeccionant una simetria.
    Fixa't en els següents exercicis per a entendre millor la proposta i inspirar-te!
dissabte, 3 d’octubre de 2020

L4 DIBUIXAR EMOCIONS

 


        Fins ara, quan hem dibuixat algun rostre humà l'hem expressat de manera neutral. Ha arribat el moment de dibuixar emocions! T'has fixat bé en els rostres anteriors? Quantes emocions diferents podem expressar! De moment, anem a centrar-nos en dos oposades, l'alegria i la tristor.

             PROPOSTA DE TREBALL LÀMINA 4: Divideix la làmina en dues parts iguals i dibuixa una cara feliç en un lateral i en l'altre, una cara trista. No t'oblides d'afegeix-li's cabell i color.
    Per darrere de la làmina escriu a la part que corresponga: "Estic alegre quan ..." i "Estic trist/a quan ...". Reflexionem sobre la convivència al centre i si en algun moment sentim estes emocions en ell.
    Estaria interessant que ho escanegarem tot i confeccionarem cartells.
dissabte, 19 de setembre de 2020

L3 CARTELL GRUPAL "PREVENCIÓ COVID-19"

 Anem a continuar la nostra campanya des de l'art per a recolçar la prevenció contra el Covid-19 en el nostre centre escolar confeccionant un cartell amb tots els pictogrames creats amb anterioritat i afegint-li unes quantes llegendes més.

Com a guia observem i analitzem aquets cartells:


Com serà el nostre cartell?

Què tenim?

Què necessitem? Material, llegendes, ... algun nou pictograma?

Mans a l'obra! Anem a distribuir la feina i amb el respecte de les distàncies crearem el cartell!dissabte, 12 de setembre de 2020

L6 NU CELTA TRIANGULAR: TRIQUETA

Aplicarem els conceptes apresos de rectes i punts notables d'un triangle realitzant una triqueta. 

Per saber què és clicarem en el següent enllaç: https://www.simbolosceltas.org/simbolo-celta/triqueta/ 

Entrarem en aquest altre per a construir-la pas a pas: https://www.mongge.com/ejercicios/9507

L'inici serà un segment AB de 15 cm. Situat el punt A a 6 cm del marge inferior i a 7,5 cm del marge esquerre.

Una vegada finalitzada, ja la pintarem al gust.

Tot seguit uns exemples extrets d'internet:
L5 RECTES I PUNTS NOTABLES D'UN TRIANGLE

 Repassem!


Per a saber com es realitzen les rectes i punts notables d'un triangle clicarem ací: https://www.mongge.com/ejercicios/44786

Nosaltres iniciarem la làmina dividint-la en 4 parts iguals i dibuixant quatre triangles iguals un en cada espai. Aquests triangles hauran de ser acutangles i escalens preferiblement. Si no cumpleixen aquestes condicions quan arribem a l'ortocentre aquest punt notable no quedarà interior al triangle. Fixeu-vos què ha passat en el cas que el triangle siga obtusangle i en el cas de ser rectangle (imatge extreta de la presentació anterior).


L4 COMPOSICIÓ RÍTMICA AMB QUADRILÀTERS

Abans de començar recordem els quadrilàters:

 QUADRILÀTERS = POLÍGONS DE 4 COSTATS

Aquesta classificació és fonamental però caldria ampliar-la amb més trapezis. Fixeu-vos en este altre esquema:

Observació: L'ÚNIC QUADRILÀTER IGUAL ÉS EL QUADRAT perquè és l'únic polígon que té tots els costats iguals (equilàter) i tots els angles iguals (equiangle).

Ara toca el moment de saber açò del ritme què és.


I ara sí, ja podem iniciar una nova làmina. Passos:

1) Tots partirem d'una quadrícula on cada quadrat serà de 3 x 3 cm.
En la nostra làmina A-4 en sentit horitzontal ens sorgiran 7 files i 10 columnes.

2) A partir d'aquesta quadrícula cada alumne/a ha de crear una composició rítmica amb quadrilàters, és a dir, els quadrilàters aniran repetint-se amb un ordre predeterminat.
Seria interessant que es mostraren tots els tipus de quadrilàters.
Pots observar aquesta proposta que et pot servir de guia.

3) Pinta la composició al teu gust però recordant que una forma concreta amb el seu color es repetirà.

DARRERE D'AQUESTA LÀMINA (SEU REVERS) HAURÀ D'ESTAR LA CLASSIFICACIÓ DELS QUADRILÀTERS!

L7 BOLA GEOMÈTRICA

 En la entrada L05 repassarem les FIGURES PLANES en una presentació. D' aquesta extraguem per recordar el següent:        La construcció...