diumenge, 22 de novembre de 2020

L7 BOLA GEOMÈTRICA

 En la entrada L05 repassarem les FIGURES PLANES en una presentació.

D' aquesta extraguem per recordar el següent: 


      La construcció dels polígons ja les vam estudiar el curs anterior. Ho recordeu? Vam fer MÈTODES PARTICULARS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE POLÍGONS. I hi havien dos casos: un primer cas si la dada és el costat i un segon cas si la dada és el radi de la circumferència circumscrita al polígon, és a dir, el radi de la circumferència que té al polígon inscrit perquè els seus vèrtexs són punts de la circumferència. 
   
 Per a fer el següent treball només ens cal recordar com es construïa un PENTÀGON REGULAR DONAT EL RADI. Refresquem memòria:

    Arribats ací us comente que anem a construir una BOLA GEOMÈTRICA basada en aquest polígon. Mira unes quantes:


Necessitarem com a material: compàs, escaire i cartabó, llapis, tisores i cartolines de colors a gust de l'alumne. I construir un total de 12 pentàgons regulars de radi 2 cm.

Ull: Només ens caldrà en realitat construir 1 perquè aquest una vegada retallat ens pot servir de plantilla per a fer la resta.

Una vegada disposem del material, comencem pas a pas:
1) A la cartolina de color triat dibuixar un pentàgon regular de radi 2 cm.
2) Mitjançant mediatrius, trobar el punt mitjà de cada costat.
3) Traçar una semicircumferència a cada costat. Vorer imatge:
4) Retallar el resultat.
5) Fer-lo servir com a plantilla per aconseguir 12 iguals (del mateix color o 6 d'un i 6 d'altre, o 3-3-3-3, etc.)
6) Fer talls als costats com indica la línia roja del següent gràfic:
Interessaria sobrepassar un poc el punt mitjà del costat per a facilitar l'encaix posterior de les diferents parts. 
7) Encaixar les peces amb compte. Els semicercles poden ajudar a encaixar millor les cares i ho haveu aconseguit. Felicitats! 👍

 treball extret d'internet
 treball de Marc Pastor

treball d'Ami Montenegro, el de l'esquerre, i de Bibi López, el de la dreta.

    En realitat, aquesta bola geomètrica és un DODECAEDRE REGULAR. Fixeu-vos bé en el seu desenvolupament i ho comprovareu!


Cap comentari:

Publica un comentari

L9 TARRO NADALENC

  Aquest treball necessita d'un procés en el qual hi hauran dies on el material s'ha d'assecar. 1r pas (1r moment d'una clas...